$().bind() / $().trigger() jQuery Demo

I am a link

Trigger click

$(
	function(){
	
		// Get the action link.
		jLink = $( "a:first" );
		
		// Get the trigger link.
		jTrigger = $( "a:last" );
		
		// Bind several events to link.
		jLink
			.attr( "href", "javascript:void( 0 )" )
			.bind(
				"click",
				function( objEvent ){
					alert( "I am the FIRST event handler" );
					
					// Prevent default.
					return( false );
				}
				)
			.click( 
				function( objEvent ){
					alert( "I am the SECOND event handler" );
					
					// Prevent default.
					return( false );
				}
				)
		;
		
		// Hook up trigger link.
		jTrigger
			.attr( "href", "javascript:void( 0 )" )
			.click(
				function( objEvent ){
					jLink.click();
					
					// Prevent default.
					return( false );
				}
				)
		;
			
	}
	);